School of Journalism and Communication, CUHK - Graduate Students
 

Graduate Students

 

  Ph.D. in Communication
  Ai Minwei   艾民偉  
  Bai Chenyu   白晨雨  
  Chan Eugene Yat Him   陳溢謙  
  Chan Oi Yan Connie   陳藹欣  
  Cheung Ka Fai Carlos   張嘉輝  
  Fan Hua   范華  
  Fan Jichen   范吉琛  
  Fong Wai Yin   方慧妍  
  Fu Han   付涵  
  Gabul Zelalem Jabessa      
  Gibrilu Abdul Wahab      
  Guo Jing   郭靖  
  Hu Panfeng   胡攀峰  
  Hu Yang   胡楊  
  Hu Yunyi   胡雲怡  
  Ismangil Milan Sander      
  Jiao Fang   矯芳  
  Kuznetsov Dmitry      
  Lam Yan Yan   林欣欣  
  Li Yihan   李怡涵  
  Pun Lok Fai Boris   潘樂輝  
  Qu Jiayu   曲佳鈺  
  Tintiangko Tan Jeremy      
  Wang Xiao   王嘯  
  Wong Ka Yee Janice   黃嘉兒  
  Wu Qiudi   吳秋荻  
  Xia Yuanjie   夏媛潔  
  Xing Chen   星辰  
  Yao Qian   姚倩   
  Yang Yi   楊儀  
  Yi Jingjing   易晶晶  
  Zhang Qiyue   張琦悅  
  Zhang Wanjiang    張皖疆  

 

 

 

  M.Phil. in Communication
  Cheng Yixiang   程一祥  
  Chick Man Yan   植敏欣  
  Chow Yat Tung   周日東  
  Fung Wing Kin   馮穎堅  
  Leung Lok Yi   梁洛宜  
  Liu Jindong Leo   劉錦東  
  Shea Sze Ying   佘思盈  
  Shek Sen Hiu   石晨曉  
  Tse Tsz Fung   謝梓楓  
  Wu Biying   吳碧影  
  Yang Yu   楊昱  
  Zhang Haibin   張海彬  
  Zhang Jingyi Lynette   張竟禕